چکیده مقاله مقایسه ی مدل های رایانشی توزیع شده و کاربردپذیری آنها

رایانش توزیع‌شده با توزیع کار بر روی چندین رایانه و استفاده از قدرت رایانشی آن‌ها، برای انجام محاسبات سنگین به¬کار می¬رود و دارای مدل¬های متفاوتی است. سازمان¬هایی که نیاز به محاسبات بالا دارند، برای توزیع کار بر روی چندین ماشین ممکن است از هر یک از این مدل¬ها بهره ببرند. این تنوع مدل¬ها و تشخیص بهترین مدل رایانشی توزیع¬شده چالشی است که سازمان¬ها با آن روبرو هستند و ممکن است با نادیده گرفتن این موضوع متضرر ¬شوند. بنابراین برای شناخت مدل رایانشی مناسب یک سازمان، شناخت ویژگی¬های هر مدل و مقایسه آن‌ها با یکدیگر ضروری است. به این منظور در این مقاله 31 ویژگی از سه مدل پراستفاده رایانش توزیعی (خوشه¬ای، توری و ابری) بررسی می¬شود تا به بینش دقیق¬تری از آن‌ها و ویژگی¬هایشان دست یافته و مدل رایانشی مناسب هر سازمان مشخص گردد. در نتیجه این مقایسه می¬توان گفت برای کاربردهایی که نیاز به محاسبات بالا در مدت زمانی طولانی دارند رایانش خوشه¬ای بهترین راه حل و برای کاربردهایی که نیاز به توان عملیاتی بالا و دسترسی بالا یا مقیاس¬پذیری نامحدود دارند، رایانش ابری مناسب است. همچنین برای بهره¬گیری از زیرساخت موجود یک سازمان بدون نیاز به سرمایه گذاری اضافی، استفاده از رایانش توری بهترین گزینه است.