چکیده مقاله مروری بر شبکه عصبی پیچشی و معماری‌های مختلف آن

شبکه عصبی پیچشی (CNN) یکی از روش‌های عمیق یادگیری ماشین است که با توجه به کارایی بالای آن، امروزه استفاده از آن در استخراج ویژگی و دسته‌بندی تصاویر امر بسیار رایجی شده است. در این مقاله برای آشنایی بیشتر پژوهشگران با این حوزه و نوآوری‌های مرتبط با این شبکه، ساختار اصلی این شبکه و تعداد 10 معماری مهم و رایج آن مرور شده است. با مطالعه مقالات اصلی ارائه‌دهنده هر یک از معماری‌های شبکه پیچشی، نکات مهم و اصلی هر معماری که موجب بهبود عملکرد آن نسبت به موارد پیشین خود شده، جمع‌آوری و بررسی شده است. علاوه بر آن، مقایسه دقت معماری‌های مختلف این شبکه بخش دیگری از این مقاله مروری است. با توجه به حجم بالای مطالب در این حوزه و رشد سریع آن، نیاز به یک مرجع که همه مطالب ارائه شده تاکنون را در کنار هم مرور کرده باشد، انگیزه نوشتن این مقاله بوده است. مطالعه ساختارها و تکنیک‌های استفاده شده برای بهبود این شبکه می‌تواند به پژوهشگران در ایجاد ساختارهای بهینه‌تر و دقیق‌تر کمک کند.