چکیده مقاله ترکیب سرویس‌های آگاه از کیفیت سرویس مبتنی بر الگوریتم PCA

در سال‌های اخیر، علاقه به ترکیب سرویس وب، با توجه به اهمیت آن در کاربردهای علمی افزایش‌یافته است. هنگامی‌که هیچ سرویسی به‌تنهایی برای برآوردن نیاز یک درخواست‌کننده سرویس توانایی ندارد، ترکیب سرویس، به‌منظور تحقق هدف درخواست‌کننده سرویس می‌تواند مفید باشد. بنابراین، مسئله چگونگی ترکیب مؤثر و کارآمد سرویس‌های وب، زمینه‌های تحقیقی بسیاری را به خود جلب کرده است. یکی از مسائل چالش‌برانگیز و دانش‌بنیان مهندسی نرم‌افزار، ترکیب سرویس با آگاهی از کیفیت سرویس است. استانداردهای کیفیت سرویس وب بر روی ویژگی‌هایی مانند زمان پاسخگویی، درجه اطمینان سرویس یا قابل‌اعتماد بودن، امنیت و غیره تمرکز نموده‌اند. بنابراین ترکیب سرویس وب آگاه از کیفیت، به‌عنوان یک مسئله بهینه‌سازی چندهدفه بررسی می‌شود. از طرفی، با افزایش تعداد سرویس‌ها، اندازة فضای ترکیب به‌سرعت رشد نموده و زمان اجرا و حافظه مصرفی فرآیند ترکیب افزایش می‌یابد. بنابراین کارایی الگوریتم ترکیب سرویس برای رفع این مشکل به یک مسئله چالش‌برانگیز تبدیل‌شده است. در تحقیق پیش رو، با استفاده از الگوریتم PCA، ویژگی‌های کیفیت سرویس ادغام می‌شوند و با این روش، داده‌های مفید کمتری از دست می‌رود و با انجام عملیات اعتبارسنجی و هرس در سطح سرویس، فضای حافظه کمتری مصرف می‌شود. همچنین، ترکیب سرویس که یک مسئله چند هدفه است، به مسئله ترکیب مؤثر و کارای تک‌هدفه تبدیل می‌شود. به‌علاوه ارزیابی این طرح پیشنهادی نشان می‌دهد که روش پیشنهادی در مقایسه با روش ترکیب سرویس با الگوریتم ترکیب جزئی، زمان پاسخ و فضای حافظه مصرفی را کاهش داده و کارایی ترکیب سرویس را بهبود می‌دهد.