تاریخ آخرین بروزرسانی 1401/11/11
مجله علوم رایانشی

چکیده مقاله رویکرد بهینه‌سازی چند هدفه برای مسئله جایابی سرویس‌های نرم‌افزاري در سيستم‌هاي مبتني بر رايانش ابری (DORL: 20.1001.1.2538161.1400.6.4.3.7)

در دهه اخیر رایانش ابری مورد توجه بسیاری از ارائه‌‌‌‌دهندگان و استفاده‌کنندگان فناوری اطلاعات قرار گرفته است. يكي از مدل‌هاي پركاربرد ارائه خدمات در حوزه رايانش ابري، مدل نرم‌افزار به‌عنوان خدمت بوده كه معمولا به‌صورت ترکیبی از مؤلفه‌های داده و برنامه ارائه مي‌شوند. يكي از چالش‌هاي مهم در اين حوزه، یافتن مکان بهینه برای مولفه‌های نرم‌افزاري بر روي زيرساخت‌هاي ابري است که در آن نرم‌افزار به‌عنوان خدمت بتواند بهترین عملکرد ممکن را داشته باشد. مسئله جایابی نرم‌افزار به‌عنوان خدمت به چالش تعیین این‌که کدام سرویس‌دهنده‌ها در مرکز داده ابر، بدون نقض محدودیت‌های نرم‌افزار به‌عنوان خدمت، می‌توانند میزبان کدام مولفه‌ها باشند اشاره دارد. در این مقاله، راهکار بهينه‌سازي چند هدفه با هدف كاهش هزينه و زمان اجرا جهت جایابی مؤلفه‌های در محیط‌های ابری را ارائه می‌دهیم. راهكار پیشنهادی خود را با استفاده از كتابخانه Cloudsim شبیه‌سازی کرده و در نهایت با دو الگوریتم ازدحام ذرات چندهدفه و فاخته مورد ارزیابی و مقایسه قرار داديم. نتایج شبیه‌سازی نشان می‌دهد که راهكار پیشنهادی عملكرد بهتري نسبت به دو الگوریتم پايه داشته و موجب کاهش 4/9درصدی زمان اجرای جایابی مؤلفه‌های نرم‌افزار به‌عنوان خدمت،کاهش 1/7درصدی هزینه و افزایش 15درصدی بهره‌وری می‌گردد.