چکیده مقاله بهبود معماری خودالتیامی در معماری سرویس¬گرا با استفاده از منطق فازی

در سالهاي اخير سيستم‌هاي نرم‌افزاري خود تطبيق مورد توجه قابل ملاحظه¬اي قرار گرفته است. يكي از فنون خود تطبيقي، خودالتيامي است به گونه¬اي¬ كه سيستم در صورت بيرون رفتن از وضعيت سرويس‌دهي بر اثر بروز اشكال، نقص يا خطا، بدون دخالت انسان خود را ترميم نموده و به وضعيت عادی بر می¬گردد. در روش-های ارائه شده¬ی قبلی غالبا سیستم منتظر خرابی می¬شد و بعد خرابی اقدام به التیام می¬نمود. در روش ارائه شده در این مقاله یک معماری پیشگویانه در نظر گرفته شده است که قبل از اتفاق افتادن خرابی اقدام به بررسی و رفع عوامل ایجاد خرابی می¬کند. در این مقاله یک معماری مبتنی بر فازی برای خودالتیامی نرم‌افزار در معماری سرویس¬گرا ارائه مي شود. معماری ارائه شده به صورت لایه¬ای است و از سه بخش اصلی، شامل بخش سرویس‌گرا، میان‌افزار ارتباطی و بخش خودالتیامی تشکیل شده است. ارزيابي معماري پيشنهادي در يك مطالعه موردي مورد بحث و بررسي قرار گرفته است. نتايج بدست آمده نشان مي دهد كه معماري پيشنهادي اثرات قابل ملاحظه اي در خودالتيامي و ترميم سيستم‌هاي نرم‌افزاري داشته به طوری که نسبت به سیستمی که از این معماری استفاده نمی¬کند به طور متوسط حدود 21.5 درصد تعداد خرابی¬های اتفاق افتاده کاهش داشته است.