چکیده مقاله بهبود امنیت مدیریت داده‌ها در رایانش ابری با استفاده از الگوریتم فاخته

رایانش ابری، مدلی است که به ارائه دسترسی آسان، توزیع‌شده و فراگیر به منابع محاسباتی تجمیعی و مشترک قابل پیکربندی، می‌پردازد. به دليل فراگير شدن رایانش ابري و افزايش حجم داده‌ها نياز است كه كار تحليل داده‌ها در مقياس بزرگ انجام شود، زيرا امروزه يكي از حیاتی‌ترین نيازهاي يك سرویس‌دهنده ابري اين است كه كار تحليل داده‌ها براي تمامي سطوح كاربران فراهم شود. بنابراين نياز به داشتن يك سيستم مديريت داده كارآمد براي يك سرویس‌دهنده ابري بسیار حائز اهميت است. یکی از انواع بسترهای ابری ابرهای خصوصی هستند. مدیریت منابع، به¬ویژه در ابرِ خصوصی می‌تواند بر روی طراحی امنیتی ابر تأثیر متقابل و به¬سزائی داشته باشد. اصولا محاسبات ابري در کنار مزایا و فوایدي که فراهم می‌کند با چالش‌های نگران‌کننده‌ای به ویژه در زمینه امنیت مواجه و روبرو است. تامین امنیت و حفظ حریم خصوصی در رایانش ابری نیازمند سیاست‌ها و راهکارهایی است تا بستر ابری مورد نظر مورد اطمینان کاربر واقع شود. امنیت و حریم خصوصی غالباً بزرگ‌ترین مانع در راه پذیرش فناوری رایانش ابری محسوب می¬شود. در این مقاله با توجه به اهمیت موضوع و جهت بهبود امنیت در محاسبات ابری و مدیریت داده¬ها بر بستر رایانش ابری یک روش مبتنی بر الگوریتم تکاملی فاخته (که یکی از بهترین و کارآمدترین الگوریتم‌های تکاملی است) ارائه شده است. در روش پیشنهادی، پیشینه امنیتی ارائه‌دهندگان و مصرف‌کنندگان در سیستم ثبت می‌شود و این اطلاعات به‌عنوان پارامترهای ورودی الگوریتم فاخته استفاده می‌شود. نتایج بدست آمده از ارزیابی عملی به خوبی بیانگر بهبود در معیارهای امنیت داده¬ها در روش پیشنهادی نسبت به روش¬های مشابه پیشین می¬یاشد.