چکیده مقاله ارزیابی و مقایسه کارایی پایگاه داده‌های کلید‏-مقدار با هدف انتخابِ مبتنی بر نیاز

چکيده: یکی از دغدغه‌های توسعه‌دهندگان نرم‌افزار انتخاب پایگاه داده متناسب با نیازهای طراحی در پروژه‌های ایشان است. با توجه به تازگی، کاربرد وسیع و تنوع در پایگاه داده‌های کلید-مقدار در سال‌های اخیر، نیاز به انتخاب بهترین نمونه از این بانک اطلاعاتی بیش‌ازپیش اهمیت دارد. ارزیابی و مقایسه کارایی بانک¬های اطلاعاتی کلید-مقدار راهی برای انتخاب پایگاه داده مناسب در هر کاربرد است. برای این منظور معیارهایی برای مقایسه انتخاب شده¬اند که برگرفته از نیازهای بانک‌های اطلاعاتی توزیع‌شده هستند. سپس چهار پایگاه داده ردیس، رایاک، آمازون داینامو و ممکش که از پرکاربردترین‏ بانک‏های اطلاعاتی کلید-مقدار هستند، انتخاب شده و مورد ارزیابی قرارگرفته¬اند. در ادامه با مقایسه جزئی‏تر به دلیل مشابهت در ساختار و کاربرد، بانک‏های اطلاعاتی ردیس با ممکش و رایاک با داینامو در بخش‌های جداگانه مقایسه شده‏اند تا دقیق‏تر بتوان مقایسه را انجام داد. با مقایسه این چهار بانک اطلاعاتی می‏توان بهترین آن‌ها را با توجه به نیازها و کاربردهای برنامه در استفاده از بانک‏های اطلاعاتی کلید-مقدار، از بین این چهار بانک اطلاعاتی انتخاب کرد تا به بهترین کارایی در استفاده از بانک‏های اطلاعاتی کلید-مقدار رسید.