چکیده مقاله تبدیل مدل دوسویه بر اساس چارچوب اپسیلون

توسعه ی مدل رانده از ایده‌ی ارتقای سطح تجرید به منظور خودکارسازی تولید کد استفاده می‌کند. در این روش توسعه، از روی مدل و با به‌کارگیری مجموعه روش‌هایی تحت عنوان تبدیل مدل، کد پیاده‌سازی به صورت (نیمه) خودکار تولید می‌شود. کلیه ی فعالیت های ممکن در مدل رانده با استفاده از تبدیل ها انجام می گیرد، به همین دلیل تبدیل را قلب و روح توسعه ی مدل رانده می گویند. یکی از انواع فعالیت ها تبدیل مدل به مدل است که در ساده ترین حالت، یک ارتباط تک‌سویه بین مدل مبدا و مقصد تعریف می‌شود که فقط مدل مقصد از روی مدل مبدا قابل تولید است. در حالت کلی‌تر، مدل‌های مبدا و مقصد مستقلاً تغییر می‌یابند و در نتیجه، نیاز به تبدیل دوسویه مطرح می‌شود. روش های متعددی برای تعریف و اجرای یک تبدیل دوسویه در سال های اخیر ارائه شده است. در این مقاله، با توجه به چالش های این روش ها، روشی جدید بر مبنای چارچوب مدل رانده ی اپسیلون و تکنیک های ردیابی پذیری برای تبدیل مدل دوسویه ارائه می شود. برای نمایش قابلیت ها و چگونگی استفاده از روش پیشنهادی، آن را روی یک محک شناخته شده در زمینه ی تبدیل دوسویه اجرا می کنیم. از جمله ی قابلیت های روش پیشنهادی پشتیبانی از صحت، جامعیت و انتشار تغییر است.