چکیده مقاله بررسی پروتکل‌ها و استانداردهای اینترنت اشیاء در لایه‌های مختلف

اینترنت اشیاء فناوری نوظهوری است که در آن برای هر موجودیت امکان ارسال و دریافت داده از طریق شبکه‌های ارتباطی مختلف فراهم می‌گردد؛ اشیاء به هر چیزی گفته می‌شود که قابلیت جمع‌آوری داده¬‌ها، کنترل شدن و یا ارتباط از راه دور را داشته باشد. این فناوری تأثیر شگرفی بر جنبه‌های مختلف زندگی بشر خواهد داشت، لذا لازم است برای ارتباطات بین اشیاء مختلف پروتکل‌ها و فنّاوری‌های مناسبی انتخاب گردد. در این مقاله به بررسی برخی پروتکل‌ها و استانداردهای حاضر اینترنت اشیاء در لایه‌های مختلف کاربرد، کشف خدمات، زیرساخت، پیوند داده و انتقال می‌پردازیم و دسته‌بندی پروتکل‌ها و استانداردها را به‌صورت خلاصه در جدولی همراه با هدف، مزایا و ویژگی‌های هر یک از این پروتکل‌‌ها و استانداردها ارائه خواهیم کرد.