چکیده مقاله آشکارسازی چهره غیر وابسته به چرخش با استفاده از مدل مبتنی بر بخش

چهره جزء مهمترين عواملِ مورد توجه در تعاملات انساني است و آشکارسازی آن یکی از موضوعات مورد توجه در سیستم های امروزی می باشد. استخراج چهره يك تكنولوژي است كه اندازه و محل قرارگرفتن صورت هاي انسان را در تصاوير دلخواه ديجيتال تشخيص مي دهد.مسئله آشکارسازی در طول بیست سال اخیر مورد توجه محققان بسیاری قرار گرفته است و دارای کاربردهای مهمی در زمینه های تشخیص هویت، ردیابی و همچنین مسائل امنیتی، نظامی ،حقوقی ، روانشناسی و ... می باشد. اين مطالعه با ارائه ی رویکردی جدید برای شناسایی چهره سعی بر برطرف کردن برخی از مشکلات موجود در این حوزه را دارد. در این روش با استفاده از روش مبتنی بر بخش، بخش های متمایزکننده ی چهره به صورت مجزا جستجو شده و یاد گرفته میشوند و سپس بر اساس میزان جابه جایی هر بخش و رابطه ی هندسی بین بخش ها سیستم آموزش داده می شود. و در آخر در مرحله ی آزمایش، مدل های یاد گرفته شده با تصویر ورودی انطباق داده شده و خروجی تعیین میگردد. حاصل برآورد كارايي روش ارائه شده، طي آزمايشات متفاوت مورد بررسي قرار گرفته و سيستم پيشنهادي به%95 پاسخ صحيح دست يافته است.