تاریخ آخرین بروزرسانی 1401/04/02
مجله علوم رایانشی

چکیده مقاله رمزگذاری تصویر با استفاده از فشرده‌سازی فرکتالی و نگاشت هنون

در اين مقاله يك طرح جديد براي حفظ امنیت داده‌های تصویری توسط رمزگذاری تصوير با استفاده از روش فشرده‌سازي فركتالي تصوير و نگاشت هنون براي حفاظت از تبادل تصاوير ديجيتال به طريقي كارآمد و امن ارائه شده است. به منظور بررسي ميزان كارآمدي طرح ارائه شده آن را با استفاده از يكسري آزمون‌ها و مقايسه‌ها مي¬سنجيم. اين آزمون‌ها عبارتند از: آزمون بصري، تحليل فضاي كليد، تحليل نمودار پیشینه¬نما، آنتروپي اطلاعات و تحليل حساسيت نسبت به كليد. این روش با استفاده از فشرده‌سازی فرکتالی تصویر ابتدا تصویر را فشرده می‌کند. پارامترهای حاصل از این فشرده‌سازی در یک ماتریس ذخیره می¬شوند. با استفاده از نگاشت هنون این پارامترها رمزگذاری می¬شوند. نتیجه به‌صورت یک تصویر رمزگذاری شده نمایش داده می¬شود. نتایج آزمایش‌ها، کارایی روش پیشنهادی را در بالا بردن امنیت داده‌های تصویری نشان می¬دهند. كيفيت تصوير رمزگشايي شده نيز با محاسبه حداكثر نسبت سيگنال به نوفه به‌دست مي¬آيد. در روش پيشنهادي اين عدد برابر247/34 به‌دست آمده است. که در مقایسه با مرجع[15] که برابر عدد156/33 می‌باشد، 091/1 رشد داشته است.