تاریخ آخرین بروزرسانی 1401/04/02
مجله علوم رایانشی

چکیده مقاله بهبود شاخص اثربخشی مصرف انرژی در مراکز داده با استفاده از فنون DVFS و مجازی‌سازی

هدف اصلی این پژوهش بررسی میزان کاهش مصرف انرژی در مراکز داده با استفاده از فنون مجازی‌سازی و مقیاس‌بندی پویای ولتاژ و فرکانس (DVFS) است. فنDVFS این قابلیت را به کارسازهای فیزیکی و همچنین ماشین‌های مجازی می‌دهد که در زمان کاهش درخواست منابع، مصرف انرژی کمتری داشته باشند. در این پژوهش، با ارائه چندین سناریو به تاثیر تعداد ماشین‌های مجازی و نیز فعال‌سازی یا عدم فعال‌سازی ویژگی DVFS در میزان مصرف انرژی در مراکز داده پرداخته می‌شود. همچنین با استفاده از مقدار توان مصرفی کارسازها، سوئیچ‌ها و نیز تجهیزات جانبی مرکز داده (نظیر خنک کننده و روشنایی) شاخص‌های PUE و NPUE محاسبه می‌گردد. نتایج شبیه‌سازی با استفاده از شبیه‌سازِ گرین کلود نشان می‌دهد که با استفاده از فنون DVFS و مجازی‌سازی می‌توان تا حدود 60 درصد در مصرف انرژی مراکز داده صرفه‌جویی نمود. این پژوهش نشان می‌دهد چگونه با استفاده از خنک‌کننده‌های هوشمند می‌توان مصرف انرژی و شاخص PUE را بهبود بخشید.