مجله علوم رایانشی

در نوبت چاپ

مقالاتی که مورد پذیرش قرار گرفته و در نوبت چاپ قرار دارند

ردیف  نام مقاله  نام نویسندگان تاریخ پذیرش 
1 مروری بر تکنیک های یادگیری ماشین در تشخیص و پیش بینی اختلالات کبد محمدحسن احمدی
محمدرضا رمضان پور
ریحانه خورسند
98/03/22
2 به کارگیری پردازنده گرافیکی در یادگیری ماشین: تأکید بر شبکه های عصبی و یادگیری عمیق  فاطمه ناظمی جنابی
حمیدرضا حمیدی
98/06/12
3 روش های شناسایی احساسات چهره ها، کاربردها و چالش ها  مائده شریف نژاد 
اسدالله شاه بهرامی
علیرضا آکوشیده 
98/06/23
4 ترکیب الگوریتم HITS با الگوریتم Distance Rank برای بهبود نتایج در موتورهای جستجو  رعنا میلانی اباجلو
فرهاد سلیمانیان قره چپق
1398/07/20
5 تشخیص موجودیت های رسمی بر پایۀ شبکه های عصبی با حافظه بلند مدت ماندگار  نعیمه علی پور
جعفر طهمورث نژاد
98/09/20
6 تشخیص تقلب همدست فروشنده در حین حراج با استفاده از شبیه سازی مبتنی بر عامل نرم افزاری مهران رضایی
سعید طبرسا
98/11/14
7 تنظیم قوت واترمارک در واترمارکینگ وفقی تصاویر دیجیتال با استفاده از اتوماتای یادگیر سلولی سعید ابراهیم زاده 
علی محمد لطیف
زینب مهرنهاد
98/12/03
8 شناسایی افرازهای مجزا در شبکه های حسگر بی سیم و متصل کردن آن ها با جایگذاری گره های تقویتی همت شیخی 
سید وفا بارخدا
98/12/12
9 به کارگیری الگوریتم های فراابتکاری برای مسیریابی پویا در شبکه ترافیک شهری منیره عبدوس
هدیه حداد
98/12/20
10 شناسایی گوینده در شرایط اختلالی با استفاده از ویژگی های فیلتر بانک گاماتون و تبدیل کسینوسی گسسته و قطبی فرنوش عارفی
بهزاد سعیدی 
98/12/20