تاریخ آخرین بروزرسانی 1402/03/18
مجله علوم رایانشی

در نوبت چاپ

مقالاتی که مورد پذیرش قرار گرفته و در نوبت چاپ قرار دارند

ردیف  نام مقاله  نام نویسندگان تاریخ پذیرش 
1 کاهش شروع سرد در رایانش بی خدمت گزار با بهبود الگوریتم زمان بندی و مدیریت منابع محمدامین چینی فروشان اصفهانی
مهرداد آشتیانی
فاطمه بخشی
1401/11/26
2 تشخیص سطح علمی دانشجویان با بررسی کلیک روزانه در سامانه های آموزش الکترونیکی حدیث عزیزی 
صادق سلیمانی 
پرهام مرادی 
1402/01/16
3 ارزیابی و بهبود کاربری صفحات لمسی در اختلالات موقعیتی معصومه السادات حسینی
شکوه کرمانشاهانی 
حمیدرضا حمیدی
1402/01/19
4 مسئلۀ طولانی ترین مسیر در گراف های توری T- شکل با اندازۀ زوج  امیر فانی 
فاطمه کشاورز کوهجردی
1402/01/20
5 استفاده از معماری شبکه عصبی پیچشی برای طبقه بندی احساسات با مطالعۀ سیگنال های الکترو انسفالوگرافی محمدرضا فرجی 
عاطفه حسن زاده
1402/02/11
6 طراحی مسیر چند پهپاد با هدف بهره وری انرژی در رایانش لبه چند دسترسی سیّار  سیدمجتبی متین خواه
محمدمهدی هزاره 
فاطمه پاک زبان
1402/01/10
7 تشخیص انواع ناهنجاری های قلبی با استفاده از یادگیری عمیق مبتنی بر هزینه  الهام عنایتی 
رضا مرتضوی 
عبدالعی بصیری
1402/02/11