در نوبت چاپ

مقالاتی که مورد پذیرش قرار گرفته و در نوبت چاپ قرار دارند

ردیف  نام مقاله  نام نویسندگان تاریخ پذیرش 
1 بهبود تشخیص کمپلکس های پروتئینی مبتنی بر خوشه بندی دوگانه داده های بیان ژن  امیر لکی زاده 99/02/01
2 ارائۀ رویکردی نوین مبتنی بر یادگیری بیزی برای تأمین کارای منابع برنامه های کاربردی در محیط های ابری سمانه کربلائی مهدی
مصطفی قبائی آرانی
99/04/11
3 تحلیل کاربرد الگوهای طراحی اینترنت اشیاء زهرا بهمن پور
رامان راسین
99/04/11
4 بارگذاری و اجرای بهینه و پویای برنامه های تلفن همراه در لبۀ شبکه  انتصار حسینی 
محسن نیک رای
99/04/14
5 مرور و مقایسۀ الگوریتم های شبکۀ عصبی بازگشتی عمیق LSTM و GRU در مدل سازی داده های سری زمانی نرخ ارز مرضیه یراقی 
اعظم ربیعی
99/04/14
6

انتخاب ویژگی با الگوریتم بهینه‌سازی حاصلخیزی زمین‌های کشاورزی برای تشخیص صفحات وب هرز 

محمد سخی دل هوسین
فرهاد سلیمانیان قره چپق
99/04/18
7 جاسازی عبارت پرس و جو براساس مدل سازی موضوعی  مریم بیابانی 
احمدعلی آبین
99/04/18
8 تشخیص نشانگرهای زیستی سرطان: رویکرد سریع بیوانفورماتیک  مریم رزمجویی 
اسماعیل ابراهیمی
حمیدرضا حمیدی 
99/05/11
9 مروری بر روش های پیش بینی خرابی در سیستم های توزیع شدۀ مقیاس بزرگ  احسان شیرزاد 
حمید سعادت فر
99/05/25
10 ترکیب سرویس های آگاه از کیفیت سرویس مبتنی بر الگوریتم PCA  بتول زارع 
سیما عمادی
99/06/01
11 ارائۀ یک الگوریتم مسیریابی انرژی آگاه جهت متوازی سازی جریان ترافیک داده در شبکه های حسگر بیسیم با تکیه بر انتخاب بهینۀ گره سرخوشه  میثم یدالله زاده طبری 99/07/19
12 ارائۀ یک راهبرد ارسال مکان محور در شبکه های داده نام خودرویی  فاطمه کثیری
نگار نجفی 
رسول صادقی
 سیدمهدی فقیه ایمانی
99/07/28
13 مروری بر شبکۀ عصبی پیچشی و معماری های مختلف آن  فاطمه باجلان 
هادی ویسی
محمد خوانساری
99/08/05
14 توسعه سامانه های توصیه گر مشارکت محور با استفاده از شبکه توابع پایه شعاعی  مریم محمدی 
محمدعلی ناصری
99/08/05
15 بهبود کیفیت سرویس ترافیک صوت در شبکه های نرم افزار محور با استفاده از مکانیزم های صف بندی و اولویت بندی محمدعلی فردانی
رسول صادقی
سیدمهدی فقیه ایمانی
99/08/07
16 طراحی سیستم دسته بند یادگیر برای حل مسئلۀ ماز بااستفاده از الگوریتم ژنتیک بهبود یافته علیرضا فروزانی فرد
کمال میرزایی
99/09/99
17 بهبود مدل تصمیم گیری اعتماد مبتنی بر نظریۀ عدم قطعیت با استفاده از الگوریتم های تکاملی شیما حکیمی راد 
علی محمد لطیف
99/09/22