تاریخ آخرین بروزرسانی 1400/10/27
مجله علوم رایانشی

در نوبت چاپ

مقالاتی که مورد پذیرش قرار گرفته و در نوبت چاپ قرار دارند

ردیف  نام مقاله  نام نویسندگان تاریخ پذیرش 
1 بررسی مدل های سالمندی کارا برای یافتن الگوریتم های مسیریابی شامل اتصال در مسیریاب های شبکه روی تراشه  زهرا شیرمحمدی 
نظام رهبانی 
مجتبی فرمانی
1400/05/23
2

بهینه‌سازی برون‌سپاری محاسباتی شبکه‌های عصبی عمیق برای تشخیص فعالیت انسانی

پریسا سعادتی 
حمید فدیشه‌ای
1400/07/20
3

رویکرد بهینهسازی چند هدفه برای مسئلۀ جایابی سرویسهای نرمافزاری در سیستمهای مبتنی بر رایانش ابری

مصطفی قبائی آرانی
مریم رضایی
1400/08/05
4 نقشه‌برداری بطن چپ قلب در حالت پایان دیاستولی در تصاویر اکوکاردیوگرافی با استفاده از یک شبکه عصبی عمیق کانولوشنی مسلم درویشی
مهدی آخوندزاده هنزائی
فهیمه درویشی
1400/08/22
5 ارائۀ یک مدل بهبودیافته شبکۀ عصبی تجمیعی در طبقه بندی بیماران سرطان ریه  مرضیه آجرلو
راحیل حسینی 
1400/10/07
6 پیش بینی بیماری کرونا از روی علائم قابل مشاهده با استفاده از یادگیری ماشین  مهدی سرچاهی 
الهام مهدی پور
1400/10/22