مجله علوم رایانشی

در نوبت چاپ

مقالاتی که مورد پذیرش قرار گرفته و در نوبت چاپ قرار دارند

ردیف  نام مقاله  نام نویسندگان تاریخ پذیرش 
۱ زمان‌بندی کارهای اولویت‌دار دارای مهلت زمانی در رایانش ابری به کمک الگوریتم بهینه سازی گرگ خاکستری الهام غریبی
نیما جعفری نویمی پور
۹۶/۰۳/۲۲
۲ بررسی پروتکل‌ها و استانداردهای اینترنت اشیا در لایه‌های مختلف مسعود رفیقی
نغمه معتضدی
۹۶/۰۴/۱۶
۳ استفاده از الگوریتم ژنتیک برای انتخاب سرخوشه‌ها در شبکه‌های حسگر بی‌سیم علی بهلولی ۹۶/۰۵/۰۷
۴ مروری بر روش‌های پیش‌بینی بقا در همبودی سرطان با استفاده از تکنیک‌های یادگیری ماشین مجید تقی زاده
نرگس حبیبی
فرساد زمانی
۹۶/۰۵/۱۰
۵ مروری بر روش­های پنهان ­نگاری در متن شبنم رهبریعقوبی
هدیه ساجدی
۹۶/۰۵/۲۱
۶  ITILمدل ارزیابی فرایند بر مبنای چارچوب TIPA آرش کمالی
علی عباسی
رئوف خیامی
کوروش زیارتی
سیدمحمدرضا موسوی
۹۶/۰۷/۱۷
۷ خود ترمیمی در سازوکار کنترلی سامانه های تطبیق پذیر علی طریحی
حسن حقیقی
فریدون شمس
۹۶/۰۷/۲۶
۸ بازیابی تصویر مبتنی بر محتوا با استفاده از معیار تشابه ناحیه بندی مرضیه فرهادی
منصور جم زاد
۹۶/۰۹/۰۵
۹ بهبود رده بندی داده های نامتوازن در الگوریتم جنگل تصادفی با استفاده از شبکه های عصبی-فازی اعظم ربیعی
هادی مهدوی نیا
۹۶/۰۹/۰۸
۱۰ بررسی حملات منع خدمت توزیع شده در شبکه های نرم افزار محور مژگان قصابی
محمود دی پیر
۹۶/۰۹/۱۲
۱۱ روش بی نام سازی داده های حساس با حفظ سودمندی مبتنی بر مرتب سازی داده ها

محمدطه عسکری

رضا مرتضوی

۹۶/۰۹/۱۲
۱۲ بهبود الگوریتم بهینه سازی SSPCO با استفاده از دو نظریۀ آشوب  روح الله امیدوار
حمید پروین 
صمد نجاتیان
۹۶/۱۰/۱۱
۱۳

تخمین میزان تخلخل در سنگ های ساختمانی بر پایه الگوی دودویی محلی یک بعدی و روش نرمال سازی تصویر

شروان فکری ارشاد ۹۶/۱۰/۱۹
۱۴ تحلیل عدم قطعیت در ارزیابی معماری نرم افزار مبتنی بر نظریه شواهد 

علی صداقت باف

محمد عبداللهی ازگمی

۹۶/۱۰/۲۰
۱۵

بررسی معیارهای شباهت در بازیابی تصویر مبتنی بر محتوا

مرضیه فرهادی 

منصور جم زاد

۹۶/۱۱/۰۴