در نوبت چاپ

مقالاتی که مورد پذیرش قرار گرفته و در نوبت چاپ قرار دارند

ردیف  نام مقاله  نام نویسندگان تاریخ پذیرش 
1 بهبود تشخیص کمپلکس های پروتئینی مبتنی بر خوشه بندی دوگانه داده های بیان ژن  امیر لکی زاده 99/02/01
2 ارائۀ راهکاری برخط جهت تخصیص بهینۀ منابع در ردیابی سیگنال های مغزی با معماری مه غلامرضا حیدری
دادمهر رهبری
محسن نیک رأی
99/02/17
3 رویکردی برای بهبود فرایندهای سازمانی با استفاده از تکنیک های فرایند کاوی  فریدون شمس 
لیلا حیدری
محمود نشاطی
99/02/20
4 بازسازی دید کوررنگی برای افراد با دید رنگ طبیعی  شیدا عنبری
حمیدرضا حمیدی 
شکوه کرمانشاهانی
99/02/20
5 انتخاب نمونه های آموزشی بهینه براساس معیارهای فاصله برای آموزش طبقه بندی احساسات  شیوا نوری سرای 
جعفر طهمورث نژاد
99/02/22
6 شناسایی و اولویت بندی ریسک پذیرش رایانش ابری در شرکت توسعۀ نیشکر  احسان طاهری پور
فریبا نظری
99/03/21
7 شناسایی مقاوم اشیاء مبتنی بر قطعه بندی تصاویر با استفاده از بط دوگانه سوپرپیکسل و الگوریتم خوشه بندی DBSCAN و
مدل ویژگی های SURF
زینب جوان بخت
جعفر شقاقی
99/03/24
8 ارائۀ رویکردی نوین مبتنی بر یادگیری بیزی برای تأمین کارای منابع برنامه های کاربردی در محیط های ابری سمانه کربلائی مهدی
مصطفی قبائی آرانی
99/04/11
9 تحلیل کاربرد الگوهای طراحی اینترنت اشیاء زهرا بهمن پور
رامان راسین
99/04/11
10 بارگذاری و اجرای بهینه و پویای برنامه های تلفن همراه در لبۀ شبکه  انتصار حسینی 
محسن نیک رای
99/04/14
11 مرور و مقایسۀ الگوریتم های شبکۀ عصبی بازگشتی عمیق LSTM و GRU در مدل سازی داده های سری زمانی نرخ ارز مرضیه یراقی 
اعظم ربیعی
99/04/14
12

انتخاب ویژگی با الگوریتم بهینه‌سازی حاصلخیزی زمین‌های کشاورزی برای تشخیص صفحات وب هرز 

محمد سخی دل هوسین
فرهاد سلیمانیان قره چپق
99/04/18
13 جاسازی عبارت پرس و جو براساس مدل سازی موضوعی  مریم بیابانی 
احمدعلی آبین
99/04/18
14 تشخیص نشانگرهای زیستی سرطان: رویکرد سریع بیوانفورماتیک  مریم رزمجویی 
اسماعیل ابراهیمی
حمیدرضا حمیدی 
99/05/11
15 مروری بر روش های پیش بینی خرابی در سیستم های توزیع شدۀ مقیاس بزرگ  احسان شیرزاد 
حمید سعادت فر
99/05/25
16 ترکیب سرویس های آگاه از کیفیت سرویس مبتنی بر الگوریتم PCA  بتول زارع 
سیما عمادی
99/06/01
17 ارائۀ یک الگوریتم مسیریابی انرژی آگاه جهت متوازی سازی جریان ترافیک داده در شبکه های حسگر بیسیم با تکیه بر انتخاب بهینۀ گره سرخوشه  میثم یدالله زاده طبری 99/07/19
18 ارائۀ یک راهبرد ارسال مکان محور در شبکه های داده نام خودرویی  فاطمه کثیری
نگار نجفی 
رسول صادقی
 سیدمهدی فقیه ایمانی
99/07/28
19 مروری بر شبکۀ عصبی پیچشی و معماری های مختلف آن  فاطمه باجلان 
هادی ویسی
محمد خوانساری
99/08/05
20 توسعه سامانه های توصیه گر مشارکت محور با استفاده از شبکه توابع پایه شعاعی  مریم محمدی 
محمدعلی ناصری
99/08/05
21 بهبود کیفیت سرویس ترافیک صوت در شبکه های نرم افزار محور با استفاده از مکانیزم های صف بندی و اولویت بندی محمدعلی فردانی
رسول صادقی
سیدمهدی فقیه ایمانی
99/08/07