تاریخ آخرین بروزرسانی 1402/07/03
مجله علوم رایانشی

در نوبت چاپ

مقالاتی که مورد پذیرش قرار گرفته و در نوبت چاپ قرار دارند

ردیف 

نام مقاله

نام نویسندگان

تاریخ پذیرش 

1

تحلیل احساسات متون انگلیسی با استفاده از مدل های ترکیبی یادگیری عمیق

سیما عمادی

1402/05/28

2

الگوریتمی برای رنگ‌آمیزی همسایه مکان‌یاب درخت‌ها

رضا ندیمی

1402/06/28

3

 

 

 

4      
5    

 

6

 

 

 
7