تاریخ آخرین بروزرسانی 1401/11/11
مجله علوم رایانشی

بازه زمانی فرایند داوری مجله علوم رایانشی

میانگین بازه زمانی داوری مقالات ارسالی به مجله علوم رایانشی، 3 تا 6 ماه است. نویسندگان هنگام ارسال مقاله به این نکته توجه داشته باشند.