تاریخ آخرین بروزرسانی 1402/07/03
مجله علوم رایانشی

درباره نشریه

شناسنامه نشریه

 • رتبه: علمی
 • دوره انتشار: فصلنامه
 • موضوع: علوم و مهندسی رایانه
 • زبان اصلی: فارسی
 • عنوان کوتاه نشریه:  CSJ
 • شاپا چاپی : 2539-161x
 • وضعیت مجلّه: دسترسی آزاد به مقالات
 • اولین شماره منتشر شده: تابستان 1395
 • صاحب امتیاز: انجمن انفورماتیک ایران
 • مدیر مسئول: ابراهیم نقیب زاده مشایخ 
 • سردبیر: دکترمحمد گنج تابش 
 • سایت اختصاصی نشریه: csj.isi.org.ir
 • پست الکترونیکی سردبیرmgtabesh@ut.ac.ir:
 • پست الکترونیکی مدیر مسئول:mashayekh@isi.org.ir
 • سامانه مدیریت نشریه: شرکت تندیس تلاش و تفکر


مجله تخصصی «علوم رایانشی»، نشریه علمی انجمن انفورماتیک ایران می‌باشد که مقالات تخصصی در زمینه علوم و مهندسی رایانه را پس از انجام داوری، در صورت پذیرش به زبان فارسی چاپ می‌نماید. مقالات ارسال شده نباید قبلاً در نشریه دیگری چاپ یا به‌طور همزمان به مجلات دیگری ارسال شده باشند.