تاریخ آخرین بروزرسانی 1402/07/03
مجله علوم رایانشی

اهداف و چشم انداز ها

فصلنامه علوم رایانشی، نشریه علمی انجمن انفورماتیک ایران است . این نشریه در پی فراهم نمودن بستری پژوهشی برای استادان ، دانشجویان و به طور کلی پژوهشگران به منظور به اشتراک گذاشتن آخرین یافته های علمی خود در ارتباط با علوم و مهندسی رایانه است. امید است با استقبالی که از سوی جامعه علمی کشور به عمل می آید این نشریه بتواند گام موثری در زمینه رفع چالش ها و مسائل نظری و عملی این رشته در کشور بردارد.