تاریخ آخرین بروزرسانی 1401/09/12
مجله علوم رایانشی

اصالت اثر

قابل توجه نویسندگان محترم
در این نشریه از نرم افزارهای مشابهت یاب برای حصول اطمینان از صحت مالکیت و نداشتن تشابه با دیگر مقالات استفاده می شود .