تاریخ آخرین بروزرسانی 1402/07/03
مجله علوم رایانشی

اصالت اثر

قابل توجه نویسندگان محترم
در این نشریه از نرم افزارهای مشابهت یاب برای حصول اطمینان از صحت مالکیت و نداشتن تشابه با دیگر مقالات استفاده می شود .