تاریخ آخرین بروزرسانی 1402/07/03
مجله علوم رایانشی

هزینه چاپ مقاله

این مجله برای داوری مقالات هزینه ای دریافت نمی کند اما از مقالاتی که پس از فرایند داوری برای انتشار در مجله پذیرفته می شوند مبلغ 6 میلیون ریال به عنوان هزینه پردازش (شامل داوری، ویراستاری، صفحه آرایی و انتشار) دریافت می کند

آئین نامه تعیین هزینه پردازش مقاله