تاریخ آخرین بروزرسانی 1402/07/03
مجله علوم رایانشی

بارگذاری مقاله

*
*
*
*
*
*

*


(فایل بارگذاری شده فقط با فرمت doc و یا docx باشد.)
(وضعیت مقاله پس از پیگیری از طریق ایمیل به شما اطلاع داده می شود.)

پرداخت هزینه پردازش مقاله 

این مجله برای داوری مقالات هزینه ای دریافت نمی کند اما از مقالاتی که پس از فرایند داوری برای انتشار در مجله پذیرفته می شوند مبلغ 6 میلیون ریال به عنوان هزینه پردازش (شامل داوری، ویراستاری، صفحه آرایی و انتشار) دریافت می کند