بارگذاری مقاله

*
*
*

*


(فایل بارگذاری شده فقط با فرمت doc و یا docx باشد.)
(وضعیت مقاله پس از پیگیری از طریق ایمیل به شما اطلاع داده می شود.)

پرداخت هزینه داوری 

قبل از بارگذاری نهایی مقاله، جهت پرداخت یک میلیون ریال هزینۀ داوری، به درگاه پرداخت الکترونیکی در وبگاه انجمن انفورماتیک ایران (www.isi.orgir) مراجعه کنید و شماره پیگیری پرداخت خود را در این قسمت وارد کنید. لازم به ذکر است که در صورت پذیرفتن شدن مقاله، چنانچه مایل به دریافت نسخۀ چاپی مجله باشید باید به ازای هر نسخه پانصد هزار ریال بپردازید.