نویسنده = نظام رهبانی
شتاب‌دهنده دارای قابلیت بازپیکربندی برای اجرای کارآمد شبکه‌های عصبی

دوره 6، شماره 1، اردیبهشت 1400، صفحه 12-21

پریا دربانی؛ نظام رهبانی؛ حاکم بیت الهی؛ پژمان لطفی کامران


افزایش قابلیت اطمینان شبکه بیسیم با افزایش قدرت ارسال و کاهش مصرف انرژی

دوره 4، شماره 4، دی 1398، صفحه 32-49

زهرا شیرمحمدی؛ الهه میربها؛ نظام رهبانی