نویسنده = فرهاد سلیمانیان قره چپق
انتخاب ویژگی با الگوریتم بهینه‌سازی حاصلخیزی زمین‌های کشاورزی برای تشخیص صفحات وب هرز

دوره 5، شماره 4، بهمن 1399، صفحه 83-92

محمد سخی دل هوسین؛ فرهاد سلیمانیان قره چپق


ترکیب الگوریتم HITS با الگوریتم Distance Rank برای بهبود نتایج در موتورهای جستجو

دوره 5، شماره 1، اردیبهشت 1399، صفحه 2-16

رعنا میلانی اباجلو؛ فرهاد سلیمانیان قره چپق


روشی نوین برای شناسایی نویسنده متون با ترکیب الگوریتم‌های بهینه‌سازی توده ذرات و ماشین بردار پشتیبان

دوره 4، شماره 1، اردیبهشت 1398، صفحه 2-12

فرهاد سلیمانیان قره چپق؛ محسن موتمن فر؛ مهدی وفادار


بهبود الگوریتم فازی C-Means با الگوریتم ژنتیک برای انتخاب ویژگی‎ها در دسته‏ بندی اسناد متنی

دوره 4، شماره 1، اردیبهشت 1398، صفحه 2-15

ندا محمودی جاریحان؛ فرهاد سلیمانیان قره چپق


بهبود الگوریتم بهینه‌سازی علف‌های هرز مهاجم با K نزدیک‌ترین همسایه در طبقه‌بندی ایمیل هرزنامه

دوره 3، شماره 3، مهر 1397، صفحه 54-64

فرهاد سلیمانیان قره چپق؛ مهدی وفادار؛ محسن موتمن فر