نویسنده = هدیه ساجدی
خوشه‌بندی داده‌های جریان داده دارای برچسب

دوره 3، شماره 3، مهر 1397، صفحه 40-53

زهرا بیات؛ هدیه ساجدی


مروری بر روش‌های پنهان‌نگاری در متن

دوره 2، شماره 4، بهمن 1396، صفحه 3-14

هدیه ساجدی؛ شبنم رهبریعقوبی


جویا: یک سیستم پرسش و پاسخ فارسی

دوره 1، شماره 3، بهمن 1395، صفحه 51-66

ایمان خانی جزنی؛ هدیه ساجدی