نویسنده = حمید حسن پور
تحلیل و پردازش سیگنال به کمک روش‌های زمان-فرکانس

دوره 1، شماره 2، مهر 1395، صفحه 1-17

محمدمهدی علیان نژادی؛ حمید حسن پور