نویسنده = شکوه کرمانشاهانی
بهبود دقت موقعیت‌یابی در‌یک سامانه واقعیت افزوده سیار

دوره 8، شماره 4، اسفند 1402، صفحه 48-58

10.22034/csj.2024.192414

سید محمد فاطمی؛ شکوه کرمانشاهانی؛ حمید رضا حمیدی


ارزیابی و بهبود کاربری صفحات لمسی در اختلالات موقعیتی

دوره 8، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 76-88

معصومه السادات حسینی؛ شکوه کرمانشاهانی؛ حمیدرضا حمیدی