کلیدواژه‌ها = واقعیت افزوده
بهبود دقت موقعیت‌یابی در‌یک سامانه واقعیت افزوده سیار

دوره 8، شماره 4، اسفند 1402، صفحه 48-58

10.22034/csj.2024.192414

سید محمد فاطمی؛ شکوه کرمانشاهانی؛ حمید رضا حمیدی