ارائه رویکرد به منظور زمان بندی منابع در محیط های بدون سرویس دهنده

دوره 8، شماره 2، شهریور 1402، صفحه 3-21

سنا رایحی؛ مهرداد آشتیانی


کاهش شروع سرد در رایانش بی خدمت گزار با بهبود الگوریتم زمان بندی و مدیریت منابع

دوره 8، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 3-17

محمدامین چینی فروشان اصفهانی؛ مهرداد آشتیانی؛ فاطمه بخشی


طراحی مسیرچندپهپاد با هدف بهره وری انرژی در رایانشی لبۀ چند دسترسی سیار

دوره 8، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 18-35

سیدمجتبی متین خواه؛ محمدمهدی هزاره؛ فاطمه پاک زبان


رویکردی جدید جهت ترمیم نرم افزار مبتنی بر بازی های هدفمند

دوره 8، شماره 2، شهریور 1402، صفحه 34-56

شرمین موسوی؛ مجتبی وحیدی اصل؛ حسن حقیقی


تشخیص سطح علمی دانشجویان با بررسی کلیک روزانه در سامانه های آموزش الکترونیکی

دوره 8، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 46-58

حدیث عزیزی؛ صادق سلیمانی؛ پرهام مرادی


زمان بندی بهینه در محیط ترکیبی رایانش مه و ابر با استفاده از تئوری بار بخش پذیر

دوره 8، شماره 2، شهریور 1402، صفحه 57-72

سید مجتبی کاظمی؛ شمس اله قنبری؛ منوچهر کاظمی؛ محمد عثمان


مسئله طولانی ترین مسیر در گراف های توری T- شکل با اندازه زوج

دوره 8، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 59-75

امیرفانی قهدریجانی؛ فاطمه کشاورز کوهجردی


تشخیص انواع ناهنجاری های قلبی با استفاده از یادگیری عمیق مبتنی بر هزینه

دوره 8، شماره 2، شهریور 1402، صفحه 73-85

الهام عنایتی؛ رضا مرتضوی؛ عبدالعلی بصیری


ارزیابی و بهبود کاربری صفحات لمسی در اختلالات موقعیتی

دوره 8، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 76-88

معصومه السادات حسینی؛ شکوه کرمانشاهانی؛ حمیدرضا حمیدی


مدل بلوغ دیجیتال برای ارزیابی وضعیت فعلی سازمان ها

دوره 8، شماره 2، شهریور 1402، صفحه 86-95

امید رجائی؛ سید رئوف خیامی؛ سید علیرضا خیامی


رفع ابهام معنایی کلمات فارسی با استفاده از رویکرد نظارت شده الگوریتمهای IBL

دوره 1، شماره 2، مهر 1395، صفحه 1-10

منیر خیرمند پاریزی؛ رضا نورمندی پور


تحلیل و پردازش سیگنال به کمک روش‌های زمان-فرکانس

دوره 1، شماره 2، مهر 1395، صفحه 1-17

محمدمهدی علیان نژادی؛ حمید حسن پور


ارائه روشی جهت کشف وب سرویس معنایی بر مبنای مفاهیم و ویژگی های مفاهیم

دوره 1، شماره 2، مهر 1395، صفحه 1-22

محمد رستمی؛ ایمان عطارزاده؛ حسین بیگی هرچگانی


بررسی کاربردی شبکه عصبی پالس همراه در پردازش تصویر

دوره 1، شماره 2، مهر 1395، صفحه 1-23

ستاره فرامرزپور؛ مهدی حسنی


مقایسه ی مدل های رایانشی توزیع شده و کاربردپذیری آنها

دوره 1، شماره 2، مهر 1395، صفحه 1-10

مجید حاجی بابا؛ سعید گرگین


بررسی معیارهای ارزیابی کارایی محیط‌های محاسبات ابری

دوره 1، شماره 2، مهر 1395، صفحه 1-10

محمد حسین زاده؛ صادق بجانی


کشف ویروس‌های فراریخت: دستاوردها و چالش‌ها

دوره 1، شماره 1، شهریور 1395، صفحه 1-13

علیرضا خلیلیان؛ نوشین وزین دل


تبدیل مدل دوسویه بر اساس چارچوب اپسیلون

دوره 1، شماره 1، شهریور 1395، صفحه 1-17

لیلا صمیمی دهکردی؛ بهمن زمانی؛ شکوفه کلاه دوز رحیمی


آشکارسازی چهره غیر وابسته به چرخش با استفاده از مدل مبتنی بر بخش

دوره 1، شماره 1، شهریور 1395، صفحه 1-6

فرناز حسینی؛ اسدالله شاه بهرامی؛ محمد حجاریان؛ نوید خلیلی دیزجی


معرفی روش NIMMبرای ارزیابی معماری زیرساخت فناوری اطلاعات

دوره 1، شماره 1، شهریور 1395، صفحه 1-19

سید ابوذر مزارعی؛ سید رئوف خیامی؛ ستار هاشمی


الگوریتم توزیع شده زمانبندی کارهای محاسبات توری مبتنی بر اتوماتای یادگیر

دوره 1، شماره 1، شهریور 1395، صفحه 1-13

آسیه ایران پور مبارکه؛ علی اصغر صفائی؛ امیر صحافی