هوش مصنوعی و کاربرد یادگیری عمیق در تولید نقشه‌های کاداستر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد نقشهبرداری گرایش سیستمهای اداره زمین، دانشکده مهندسی عمران، آب و محیطزیست دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشیار دانشکده مهندسی عمران، آب و محیطزیست دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

در نقشه‌برداری ثبتی تهیه نقشه با توجه به حساسیت حقوقی و مالی نقشه‌های کاداستر امری بسیار پر هزینه و زمان‌بر می‌باشد. از طرفی رقومی‌کردن نقشه‌های کاغذی قدیمی و تولید یا بروزرسانی نقشه‌های کاداستر از عکس‌های هوایی کاری پرچالش در این حوزه است که نیازمند به‌کارگیری دقت کارشناسان خبره است. امروزه با پیشرفت علوم رایانه‌ای در زمینه پردازش تصویر، فناوری‌هایی در زمینه هوش مصنوعی امکان یادگیری ماشین با استفاده از الگوریتم‌هایی نظیر شبکه‌های عصبی هم‌آمیخت را برای ما فراهم آورده‌اند که در این مقاله با مروری بر تعاریف این دو حوزه، اقداماتی که در سراسر جهان با استفاده از هوش مصنوعی در زمینه تولید نقشه‌های کاداستر صورت گرفته است را بررسی می‌کنیم. در پایان نیز ضمن مقایسه عملکرد ماشین و انسان در این زمینه، پیشنهاداتی برای استفاده بهتر از فناوری‌های هوش مصنوعی در نقشه‌برداری کاداستر ارائه خواهیم نمود.

 

کلیدواژه‌ها