** این نشریه از قوانین کمیته آداب و اخلاق نشر(COPE) پیروی می کند **
 
 
به موجب نامۀ شمارۀ 127808/18/3 مورخ 1394/6/30 مدیرکل دفتر سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، درخواست انجمن انفورماتیک ایران برای انتشار مجلۀ علمی علوم رایانشی در جلسۀ کمیسیون نشریات علمی در تاریخ 94/06/04 مطرح و مورد موافقت قرار گرفته است. مجلّۀ علوم رایانشی در ارزیابی سال 1401 نشریات علمی، موفق به کسب رتبۀ (ب) شده است.
 
سیاست های مالی
هزینه پردازش مقاله

این مجله برای داوری مقالات هزینه ای دریافت نمی کند اما از مقالاتی که پس از فرایند داوری برای انتشار در مجله پذیرفته می شوند مبلغ 8 میلیون ریال به عنوان هزینه پردازش (شامل دو میلیون ریال بابت دریافت کد Dor، پانصد هزار ریال بابت دریافت کد Doi ، الباقی بابت داوری، ویراستاری، صفحه آرایی و انتشار) دریافت می کند.

 
 

هزینه اشتراک

نشریه علمی علوم رایانشی به عنوان یک مجله الکترونیکی با دسترسی آزاد منتشر می شود، بنابراین هیچ هزینه اشتراکی برای مخاطبان وجود ندارد.

 


This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

 

نشانی های تماس

ناشر: انجمن انفورماتیک ایران

وبگاه: www.isi.org.ir

ایمیل سردبیر:  mgtabesh@ut.ac.ir

ایمیل مدیر مسئول:  mashayekh@isi.org.ir

 
درباره ما

انجمن انفورماتیک ایران با بیش از 45 سال سابقه، قدیمی‌ترین انجمن علمی مرتبط با علوم و مهندسی کامپیوتر در ایران است. این انجمن همواره از سوی کمیسیون انجمن‌های علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به‌عنوان یکی از انجمن‌های علمی فعّال کشور شناخته شده است برای آگاهی از فعالیت‌ها و شرایط عضویت در انجمن به نشانی www.isi.org.ir مراجعه کنید.

 
شماره جاری: دوره 8، شماره 4، اسفند 1402، صفحه 3-87 

نشریات مرتبط