داوران

 

نام داور رشته تخصصی وابستگی سازمانی
علیرضا خلیلیان طراحی و تحلیل نرم‌افزار دانشگاه اصفهان
هدیه ساجدی دانشگاه تهران)
اسدالله شاه بهرامی دانشگاه گیلان
مجید علیزاده دانشگاه تهران
محمد گنج تابش دانشگاه تهران
اسلام ناظمی طراحی و تحلیل نرم‌افزار دانشگاه شید بهشتی
 

ردیف

نام و نام خانوادگی

دانشگاه

کد ارکید

پابلونز

1

دکتر مجید علیزاده

دانشگاه تهران

0000-0003-2644-5959

 

2

دکتر اسلام ناظمی

دانشگاه شهید بهشتی

0000-0001-9084-3789

 

3

دکتر علی مسعودی نژاد

دانشگاه تهران

0000-0003-0659-5183

 

4

دکتر اسدالله شاه بهرامی

دانشگاه گیلان

0000-0002-5195-1688

 

5

دکتر مرتضی صاحب الزمانی

دانشگاه امیرکبیر

0000-0002-0826-1091

 

6

دکتر علیرضا باقری

دانشگاه امیرکبیر

0000-0002-3542-7763

 

7

دکتر مجید سلیمانی دامنه

دانشگاه تهران

0000-0002-5913-1035

 

8

دکتر محسن ابراهیمی مقدم

دانشگاه شهید بهشتی

0000-0002-7391-508X

 

9

دکتر محمد اردشیر بهرستاقی

دانشگاه صنعتی شریف

0000-0003-3921-5650

 

10

دکتر منصور جم زاده

دانشگاه صنعتی شریف

0000-0001-9999-9157

 

11

دکتر هدیه ساجدی

دانشگاه تهران

0000-0003-4782-9222

 

12

دکتر حمید سربازی آزاد

دانشگاه صنعتی شریف

0000-0003-4079-8603

 

13

دکتر باقر باباعلی

دانشگاه تهران

 

 

14

دکتر محمد بحرانی

دانشگاه صنعتی شریف

 

 

15

دکتر حسین پدرام

دانشگاه امیرکبیر

 

 

16

دکتر امیر جلالی بیدگلی

دانشگاه قم

 

 

17

دکتر علیرضا خلیلیان

دانشگاه اصفهان

 

 

18

دکتر سید رئوف خیامی

دانشگاه صنعتی شیراز

 

 

19

مهندس بتول ذاکری

سازمان مدیریت صنعتی

 

 

20

دکتر حسن رشیدی

دانشگاه علامه طباطبایی

 

 

21

دکتر محمدحسین رهبان

دانشگاه صنعتی شریف

 

 

22

دکتر راحله زمینی

دانشگاه خوارزمی

 

 

23

دکتر ناهید طاهریان

دانشگاه خوارزمی

 

 

24

دکتر مهرداد کازرونی

دانشگاه خواجه نصیر

 

 

25

دکتر فاطمه کشاورز کوهجردی

دانشگاه شاهد

 

 

26

دکتر محمد گنج تابش

دانشگاه تهران

0000-0001-8062-8794

 

27

دکتر مرجان نادران

دانشگاه شهید چمران اهواز

 

 

28

دکتر مجتبی وحیدی اصل

دانشگاه شهید بهشتی

 

 

29

دکتر معصومه رضایی

دانشگاه سیستان و بلوچستان