ارائه رویکردی نوین مبتنی بر یادگیری بیزی برای تامین کارای منابع برنامه‌های کاربردی در محیط‌های ابری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی کامپیوتر، واحد قم، دانشگاه آزاد اسالمی، قم، ایران

2 گروه مهندسی کامپیوتر، واحد محلات، دانشگاه آزاد اسلامی، مرکزی، ایران

چکیده

تامین منابع برنامه‌های کاربردی چندلایه در محیط‌های ابری با یکسری چالش‌ها روبروست. که شامل کسر تامین، اضافه تامین و نوسان است. در این مقاله برای مرتفع کردن چالش‌های مطرح‌شده همچنین بهینه‌سازی زمان‌بندی درخواست‌های کاربران و پاسخ‌دهی به آن‌ها، تقلیل مشکل تخطی از سرویس، به ارائه رویکردی بهبود یافته مبتنی بر یادگیری ماشین با بهره‌گیری از حلقه "MAPE" می‌پردازیم. در مرحلۀ تحلیل این حلقه از مدل رگرسیون خطی(LRM) و در مرحلۀ برنامه‌ریزی، از روش مبتنی بر نظریۀ بیز به منظور بهینه نمودن اقدامات استفاده شده است. سپس رویکرد پیشنهادی خود را تحت بار کاری واقعی FIFA با روش‌های Stat-RA و DPM-RA مقایسه نموده‌ایم که راهکار ارائه شده نسبت به راه‌کارهای پیشین، منجر به افزایش تعداد ماشین‌های مجازی به میزان 10 درصد با بهبود نرخ مقیاس‌بندی، کاهش 8 درصدی میانگین بهره‌وری، کاهش 3 درصدی زمان پاسخ‌دهی، در نتیجه کاهش 5 درصدی هزینه تمام شده و افزایش 1 درصدی سود حاصل شده است.

 

کلیدواژه‌ها