بارگذاری و اجرای بهینه و پویای برنامه‌های تلفن‌همراه در لبه شبکه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده فنی و مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات - دانشگاه قم - قم - ایران

2 استادیار دانشکده فنی و مهندسی کامپیوتر- دانشگاه آزاد اسالمی آشتیان- آشتیان- ایران

چکیده

پردازش لبه با دسترسی چندگانه و پردازش لبه سیار(MEC) به کاربران تلفن‌همراه اجازه می‌دهد تا کارهای پردازشی خود را به لبه شبکه منتقل کنند. MEC قابلیت‌ پردازش لبه و برنامه را در لبه شبکه فراهم می‌کند. در این مقاله، یک مدل بارگذاری پویا براساس بهینه‌سازی لیاپانوف پیشنهاد شده است که پایداری سیستم را بر اساس وضعیت فعلی سیستم حفظ می‌کند. ما از دو روش زمان‌بندی در دو ماشین مجازی استفاده می‌کنیم که در روش اول کارها با زمان اجرای بیشتر اولویت بالاتر(HTHP) و در روش دوم کارها با زمان اجرای کمتر اولویت بالاتر(LTHP) خواهند داشت. نتایج کار با دو روش به ترتیب ورود و با گردش نوبت مقایسه می‌شوند. مقادیر نشان می‌دهد که صرفه‌جویی در مصرف انرژی در HTHP و LTHP به ترتیب 38 و 2/55 درصد است. زمان پاسخ به کارهای ارسالی به ترتیب 199.76 و 182.96 میلی‌ثانیه در هر دو روش HTHP و LTHP است که برای کارها با تعداد زیاد و حجم داده و پردازش بزرگ، بهتر عمل می‌کنند. در این سیستم از 521 کار موجود برای اجرا، تنها 75 کار در دستگاه تلفن‌همراه به‌صورت محلی اجرا می‌شوند که این کارها اندازه داده و پردازش و انرژی مصرفی کمتری دارند. بقیه کارها با اندازه داده و پردازش بیشتر برای اجرا به لایه MEC ارسال می‌شوند.

 

کلیدواژه‌ها