شناسایی افرازهای مجزا در شبکه‌های حسگر بی‌سیم و متصل کردن آن‌ها با جایگذاری گره‌های تقویتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

عضو هیئت علمی دانشکده فناوری اطلاعات، دانشگاه صنعتی کرمانشاه،کرمانشاه، ایران

چکیده

در شبکه‌های حسگر بی‌سیم، احتمال خرابی و از کار افتادن گره‌ها به دلایل زیادی از قبیل محدودیت منبع تغذیه گره‌ها و یا مشکلات محیط عملیاتی بسیار زیاد است. از دست رفتن یک یا چند گره در شبکه ممکن است باعث قطع ارتباط بخشی از شبکه شود که نتیجه آن ایجاد افرازهای مجزا در شبکه است. یک راه‌حل برای اتصال مجدد این افرازها، جایگذاری گره‌های تقویتی است. در این مقاله، یک روش جدید به منظور برقراری مجدد ارتباط افرازها با جایگذاری گره‌های تقویتی ارائه شده است. روش پیشنهادی از دو مرحله تشکیل شده است که در مرحله اول الگوریتمی برای شناسایی افرازها و در مرحله دوم الگوریتمی برای اتصال آن‌ها ارائه شده است. نتایج شبیه سازی نشان می‌دهد که روش پیشنهادی به‌صورت میانگین نسبت به روش QTA از 4/2 و نسبت به روش RPSNC از 1/1 گره تقویتی کمتر برای اتصال افرازها استفاده می‌کند و از این رو عملکرد بهتری دارد.

 

کلیدواژه‌ها