رمزگذاری تصویر با استفاده از فشرده‌سازی فرکتالی و نگاشت هنون

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدرس مرکز علمی کاربردی شهرداری اردبیل،اردبیل،ایران

2 کارشناس حفاظت فناوری اطلاعات بانک کشاورزی استان اردبیل، اردبیل، ایران

چکیده

در این مقاله یک طرح جدید برای حفظ امنیت داده‌های تصویری توسط رمزگذاری تصویر با استفاده از روش فشرده‌سازی فرکتالی تصویر و نگاشت هنون برای حفاظت از تبادل تصاویر دیجیتال به طریقی کارآمد و امن ارائه شده است. به منظور بررسی میزان کارآمدی طرح ارائه شده آن را با استفاده از یکسری آزمون‌ها و مقایسه‌ها می‌سنجیم. این آزمون‌ها عبارتند از: آزمون بصری، تحلیل فضای کلید، تحلیل نمودار پیشینه‌نما، آنتروپی اطلاعات و تحلیل حساسیت نسبت به کلید. این روش با استفاده از فشرده‌سازی فرکتالی تصویر ابتدا تصویر را فشرده می‌کند. پارامترهای حاصل از این فشرده‌سازی در یک ماتریس ذخیره می‌شوند. با استفاده از نگاشت هنون این پارامترها رمزگذاری می‌شوند. نتیجه به‌صورت یک تصویر رمزگذاری شده نمایش داده می‌شود. نتایج آزمایش‌ها، کارایی روش پیشنهادی را در بالا بردن امنیت داده‌های تصویری نشان می‌دهند. کیفیت تصویر رمزگشایی شده نیز با محاسبه حداکثر نسبت سیگنال به نوفه به‌دست می‌آید. در روش پیشنهادی این عدد برابر247/34 به‌دست آمده است. که در مقایسه با مرجع[15] که برابر عدد156/33 می‌باشد، 091/1 رشد داشته است.

 

کلیدواژه‌ها