اندازه‌گیری سرعت لحظه‌ای خودروها توسط روش هیستوگرام گرادیان‌های جهت‌دار متمایزکننده نسبی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی کامپیوتر، دانشکده فنی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

2 دانشیار گروه مهندسی کامپیوتر، دانشکده فنی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

3 استادیار دانشکده شهید چمران، دانشگاه فنی وحرفه ای، تهران، ایران

چکیده

سامانه‌های حمل‌ونقل هوشمند جزو جدیدترین ابزارهای مدیریت و کنترل وسایل نقلیه در دنیای امروز محسوب می‌شوند. این سامانه‌ها در حوزه‌های کاربردی متفاوتی از قبیل مدیریت ترافیک، تشخیص تخلفات و ارتباط بین زیرساخت‌های هوشمند، مورداستفاده قرار می‌گیرند. در حوزه مدیریت ترافیک، اندازه‌گیری سرعت خودروهای عبوری می‌تواند توسط اعمال فنون پردازش تصویر بر روی تصویری خروجی دوربین‌های مداربسته انجام پذیرد. یکی از راهبردهای اندازه‌گیری سرعت که در این مقاله به آن پرداخته شده است، تشخیص خودروها بر اساس توصیفگر هیستوگرام گرادیان‌های جهت‌دار متمایزکننده نسبی (RD-HOG) بوده که به‌دلیل وجود تعداد بیشتر محور توصیف نسبت به روش هیستوگرام گرادیان‌های جهت‌دار مرسوم، دقت بالاتری در تشخیص و سپس ردیابی خودروها ارائه می‌کند. این مزیت، منجر به محاسبه میزان جابجایی خودرو در تصویر و در پی آن، اندازه‌گیری سرعت با خطای کمتر خواهد شد. روش ارائه‌شده به دلیل عدم وابستگی به ویژگی‌های کلیدی خودرو مانند پلاک در مرحله تشخیص، قادر به اندازه‌گیری سرعت در هردو حالت خودروهای با میدان دید روبه‌جلو و رو به عقب است. ارزیابی‌های صورت گرفته بر روی مجموعه داده تهیه‌شده از 203 خودرو در دنیای واقعی، حاکی از مقادیر دقت و بازخوانی، به ترتیب برابر با 76/97 و 83/88 درصد در مرحله تشخیص و دقت 92 درصد در اندازه‌گیری سرعت بوده است.

 

کلیدواژه‌ها