پخش متوازن نیروها در صحنه نبرد با استفاده از شبکه‌های حسگر بیسیم و الگوریتم‌های فراابتکاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری سیستم های نرم افزاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

2 دانشجوی دکتری هوش مصنوعی دانشگاه صنعتی شاهرود

3 کارشناس ارشد نرمافزار دانشگاه شهاب

چکیده

استفاده مناسب از نیروها در صحنه نبرد به ویژه در نبردهای زمینی با مشکلات خاصی از جمله عدم ارتباط فرمانده با تک تک نیروهای صحنه نبرد به دلیل نیاز به حمل تجهیزات اضافی مانند بیسیم‌ها یا تجهیزات مشابه دیگر، عدم امکان دریافت اطلاعات از وضعیت حیاتی نیروهای مستقر در مکان‌های مختلف، عدم امکان دریافت موقعیت دقیق نیروها در صحنه نبرد، عدم امکان کنترل لحظه به لحظۀ تجهیزات و سلاح‌های همراه هر کدام از نیروها و عدم تعادل قدرت نیروها در بخش‌های مختلف صحنه نبرد مواجه است. استفاده از تجهیزات الکترونیکی به ویژه شبکه‌های حسگر بیسیم می‌تواند با توجه به محیط غیرقابل دسترس صحنه نبرد، نقش بسزایی در مدیریت درست توان نیروها و تجهیزات داشته باشد. اطلاع از محل استقرار، نوع تجهیزات، میزان مهمات باقیمانده، وضعیت سلامت و... هر کدام از نیروهای مستقر در صحنه نبرد می‌تواند کنترل و مدیریت بهتر توان نیروها توسط فرماندهان را در پی داشته باشد. الگوریتم‌های بهینه‌سازی فراابتکاری روش‌هایی هستند که می‌توانند با تغییرات کم برای مسائل مخلتف بهینه‌سازی به کار روند. الگوریتم‌های فراابتکاری به‌طور قابل ملاحظه‌ای توانایی یافتن جواب‌های با کیفیت بالا را برای مسائل بهینه‌سازی سخت افزایش می‌دهد که ویژگی مشترک این الگوریتم‌ها استفاده ازسازوکار‌های خروج از بهینه محلی است. برای بهینه‌سازی و توزیع متوازن نیروها در صحنه نبرد می‌توان از روش‌های مختلفی استفاده کرد که در این پژوهش از قابلیت‌های الگوریتم‌های فراابتکاری برای بهینه‌سازی بهره گرفته شده است.

 

کلیدواژه‌ها