ارائۀ یک مدل بدیع پیش‌بینی تطبیق‌پذیر مبتنی بر بازخورد در محیط ابری ترکیبی برای تضمین اجرای وظایف بهنگام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مهندسی کامپیوتر– دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان - قوچان - ایران

2 استادیار دانشکده علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات - دانشگاه یوپی ام - سالنگور – مالزی

چکیده

محیط ابری می‌تواند به‌عنوان یک زیرساخت و یا تامین‌کننده سرویس برای میزبان‌های دیگر مورد استفاده قرار گیرد. یکی از مشکلات بنیادین محیط ابری غیرقطعی بودن و تاخیر تخصیص منبع در زمانی‌که سیستم تصمیم به اجرای وظایف بهنگام دارد می‌باشد. در سیستم‌های بهنگام وظایف باید در یک بازه زمانی مشخص و دقیق اجرا و پایان یابند. در غیر این صورت سیستم بهنگام با شکست روبرو می‌شود. در این پژوهش برای حل این مشکل کلیدی در محیط ابری یک افزونه به همراه مدل پیش‌بینی تطبیق‌پذیر ارائه شده است که با استفاده از خوشه‌بندی وظایف و اعمال مدیریت مستقل بر روی هر خوشه، سیستم را قابل پیش‌بینی می‌نماید. همچنین در این افزونه همزمان با به‌کارگیری اشتراک سیکل زمانی می‌خواهیم اشتراک‌گذاری منابع بین کاربران را به‌عنوان دومین هدف دنبال نماییم. در نهایت انتظار می‌رود که این افزونه بتواند وظایف بهنگام را در مهلت زمانی مشخص بدون هیچ خطایی به پایان برساند. نتایج این مقاله نشان می‌دهد افزونه بهنگام ایجاد شده توانسته به اهداف مطرح شده در این تحقیق دست یابد.

 

کلیدواژه‌ها