اینترنت اشیاء، اجزاء، کاربردها و چالش‌ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر، دانشکدۀ فنی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

2 دانشیار گروه مهندسی کامپیوتر، دانشکده فنی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

چکیده

برای مقابله با برخی از چالش‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات، مانند کنترل، نظارت و مدیریت هوشمند اشیاء و ارتباطات بین آن‌ها در کاربردهایی همچون مدیریت تولید و مصرف انرژی، ارتباطات بین خودرویی، کشاورزی و سلامت الکترونیکی، فناوری اینترنت اشیاء معرفی‌شده است. در این مقاله فناوری اینترنت اشیاء از نظر معماری و ارتباط بین اجزای آن، استانداردهای این فناوری، انواع میان‌افزارها مانند مبتنی بر رخداد و فضای تاپل، مبتنی بر عامل، خدمات محور، مبتنی بر ماشین مجازی و بر پایه پایگاه داده‌ها مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرند. همچنین برخی از مسائل و چالش‌های آتی اینترنت اشیاء از قبیل بحث‌های قانونی، امنیت و حریم خصوصی و مدیریت داده‌های چند رسانه‌ای از قبیل صدا، تصویر، ویدئو در زمینه جمع‌آوری، پردازش و ذخیره و بازیابی مطرح می‌گردد.

 

کلیدواژه‌ها