بهبود الگوریتم بهینه‌سازی علف‌های هرز مهاجم با K نزدیک‌ترین همسایه در طبقه‌بندی ایمیل هرزنامه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مهندسی کامپیوتر، واحد ارومیه، دانشگاه آزاد اسلامی، ارومیه، ایران

2 کارشناس ارشد مهندسی کامپیوتر، گروه مهندسی کامپیوتر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه، ارومیه، ایران

چکیده

امروزه ایمیل که یک وسیله ارتباطی سریع و کم‌هزینه می‌باشد به یکی از مهم‌ترین ابزارهای مدرن برای ارتباط در محیط‌های برخط تبدیل شده است. اما مشکلی اصلی این است که ارسال هرزنامه باعث آزار کاربران، اتلاف زمان، هزینه، منابع شبکه و پهنای باند می‌شود. بنابراین ایمیل هرزنامه به یک مشکل جدی برای کاربران و سازمان‌هایی که مدت زمان زیادی از وقت خود را با ایمیل و کامپیوتر کار می‌کنند تبدیل شده است. در ایمیل هرزنامه بیشتر اوقات، کلاهبرداران با فرستادن هرزنامه قصد نفوذ به کامپیوتر یا کلاهبرداری را دارند که این گونه هرزنامه‌ها اغلب حاوی نرم‌افزارها و پیوندهای مخرب هستند که در درون خود انواع بدافزارها و ویروس‌ها را دارند. در این مقاله یک مدل بهبود یافته مبتنی بر الگوریتم بهینه‌سازی علف‌های هرز مهاجم و K نزدیک‌ترین همسایه برای تشخیص ایمیل هرزنامه پیشنهاد شده است. در مدل پیشنهادی با استفاده از الگوریتم بهینه‌سازی علف‌های هرز مهاجم، ویژگی‌های مهم برای تشخیص ایمیل هرزنامه را انتخاب می‌کنیم و سپس توسط K نزدیک‌ترین همسایه، نمونه‌ها را طبقه‌بندی می‌کنیم. انتخاب ویژگی باعث می‌شود که درصد دقت تشخیص بیشتر باشد. ارزیابی مدل پیشنهادی برروی مجموعه داده Spambase انجام شده است. نتایج نشان داده که مقدار صحت در مدل پیشنهادی برابر 91.11% است که در مقایسه با مدل‌های دیگر دقت تشخیص بهتری دارد.

 

کلیدواژه‌ها