بررسی معیارهای شباهت در بازیابی تصویر مبتنی بر محتوا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی کامپیوتر، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران

2 استاد، دانشکده مهندسی کامپیوتر، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران

چکیده

یادگیری اطلاعات، اشتراک‌گذاری و برقراری ارتباط با سراسر دنیا باعث شده بازیابی تصاویر و ویدئو بر اساس محتوا به یک حوزۀ فعال تحقیقاتی تبدیل شود. به دلیل گسترش سریع کتابخانه‌های دیجیتال و بانک‌های داده،‌ توسعۀ یک الگوریتم کارآمد برای بازیابی تصویر مبتنی بر محتوا ضروری است. سیستم‌های بازیابی تصاویر دارای دو مرحلۀ اصلی استخراج ویژگی و مقایسۀ شباهت تصاویر هستند. با وجود اهمیت استخراج تصاویر، اگر معیار مناسبی برای مرحلۀ مقایسۀ شباهت انتخاب نشود سیستم بازیابی نتیجۀ مطلوبی نخواهد داشت. با این وجود مقالات کمی آن هم به‌صورت جزئی به ارزیابی روش‌های مقایسۀ شباهت تصاویر پرداخته‌اند. هدف این مقاله شناسایی و مقایسۀ روش‌های مقایسۀ شباهت تصاویر است. در این مقاله، مطالعۀ دقیق و مقایسۀ این روش‌ها و ارائۀ دسته‌بندی مناسب برای آن‌ها به‌منظور شناخت معیارهای مناسب شباهت انجام شده است. در این بررسی معیارهای مورد استفاده در مرحلۀ مقایسۀ شباهت تصاویر مورد مطالعه قرار گرفته و دسته‌بندی دقیقی برای این معیارها ارائه شده است.

 

کلیدواژه‌ها