شناسایی و وزن دهی عوامل کلیدی موفقیت نرم‌افزارهای کاربردی تلفن همراه در محیط فازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه علم و هنر، یزد، ایران.

2 کارشناس ارشد فناوری اطلاعات، دانشگاه علم و هنر یزد، یزد، ایران.

3 کارشناس ارشد مدیریت صنعتی، دانشگاه علم و هنر یزد، یزد، ایران.

چکیده

ﯾﮑﯽ از صنایع جذاب با تراکنش مالی بالا تولید و عرضه نرم‌افزارهای تلفن همراه است. تولیدکنندگان این نرم‌افزارها تلاش می‌کنند طراحی را به‌گونه‌ای انجام دهند که مورد استقبال کاربران قرار گیرد. گسترش و نفوذ بی‌سابقۀ تلفن‌های همراه میان افراد و کسب‌وکار، جذابیت‌های فراوانی برای ایجاد و توسعه برنامه‌های کاربردی ایجاد کرده است به‌طوری‌که تا به امروز میلیون‌ها نرم‌افزار برای این ابزارها عرضه‌شده است. مسلماً با توجه به ویژگی‌های خاص مشتریان و همچنین بازار مناسب این نرم‌افزارها شناخت صحیح این معیارها اهمیت ویژه‌ای دارد و رتبه‌بندی این عوامل به تولیدکنندگان این برنامه‌ها امکان می‌دهد تا راهکارهای مناسبی برای افزودن ویژگی‌های مطلوب کاربران در نظرگیرند. مسئله حائز اهمیت در این خصوص شناسایی معیارهای مؤثر بر موفقیت نرم‌افزارهای تازه معرفی‌شده به بازار و سنجش اهمیت هرکدام از این معیارها است. نتایج به‌دست آمده از روش تحلیل شبکه‌ای فازی نشان می‌دهد عوامل محتوایی در موفقیت نرم‌افزارهای تلفن همراه از بیشترین اهمیت برخوردار هستند و معیار بازاریابی با اختلاف اندکی در رتبه دوم قرار می‌گیرد.

 

کلیدواژه‌ها