ارائه روشی نوین جهت کشف آگاهانه منابع در سیستم گرید بر اساس الگوریتم بهینه‏ سازی ازدحام ذرات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی برق و کامپیوتر- واحد ماهشهر- دانشگاه آزاد اسلامی-ماهشهر- ایران

2 استادیار گروه مهندسی برق و کامپیوتر- واحد ماهشهر- دانشگاه آزاد اسلامی-ماهشهر- ایران

چکیده

امروزه تمایل زیادی به بررسی و بهبود روش‌های کشف و دسترسی به منابع در سیستم گرید دیده می شود. با توسعه محیط های شبکه و افزایش تعداد منابع و توزیع جغرافیایی،پیدا کردن الگوریتمی که بتواند در زمان کوتاه و با ترافیک کم ، منابع مورد نیاز کاربر را کشف کند،امری مهم می باشد. در این مقاله، با استفاده از مدل کشف آگاهانه منبع و روش غیرمتمرکز نشان داده می شود که می توان منبع بهینه را با کمترین گره های ملاقاتی و در کمترین زمان ممکن برای رزرو جستجو کرده و آن را اخذ کرد. الگوریتم پیشنهادی پس از شبیه سازی با استفاده از الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات بهینه سازی شده است تا بتواند کوتاه ترین مسیر را شناسایی کند و سپس با دو الگوریتم BITMAP و FRDT که از روش های سلسله مراتبی کشف منابع می باشند ،مقایسه شده است. نتایج نشان می دهد که تعداد گره های ملاقات شده در الگوریتم پیشنهادی از الگوریتم های دیگر کمتر است.

 

کلیدواژه‌ها