ترکیب وب سرویس خودکار آگاه از QoS بر مبنای عوامل همیار با استفاده از الگوریتم دسته بندی Top-k

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مهندسی کامپیوتر، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد یزد، یزد، ایران

2 استادیار گروه مهندسی کامپیوتر، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد یزد، یزد، ایران

چکیده

تا کنون راهکارهای زیادی برای ارتباطات بین سیستم‌های نرم افزاری مطرح گردیده که ترکیب سرویس‌ها یکی از این روش‌ها است. با توجه به رشد روز افزون و فراگیر معماری سرویس گرا و سیستم‌های تحت وب، انتخاب وب سرویس‌های مناسب و نحوه ترکیب آن‌ها مسئله‌ای حائز اهمیت است. با توجه به توانایی‌های عوامل هوشمند می‌توان از این عوامل در برآورده شدن نیازهای کنونی سیستم‌ها و افزایش سرعت، دقت،کیفیت و بازدهی آن‌ها استفاده نمود. به دلیل فراگیری سیستم‌های سرویس گرا و توانمندی عوامل هوشمند، مطالعه در مورد وب سرویس‌ها و ترکیب آن‌ها بر اساس عامل‌های هوشمند بسیار ضروری و مورد توجه است. روش‌های زیادی برای ترکیب وب سرویس ها ارائه شده‌است که تنوع در انتخاب، سرعت و مصرف حافظه را به ویژه در هنگام انفجار فضای حالت، در کنار هم لحاظ ننموده اند. نظر به اهمیت در دسترس پذیری و پاسخ گویی بدون وقفه در سیستم‌های تحت وب، ایجاد چندین ترکیب بهینه می‌تواند مؤثر واقع ‌شود. بنابراین در این مقاله سعی بر آن گردیده است که روشی مناسب برای ترکیب سرویس‌های اتمیک بر مبنای عوامل همیار با لحاظ نمودن پارامتر کیفیت سرویس به کار گرفته شود. این روش با استفاده از الگوریتم Top-k و ساختار موازی آن می‌تواند چندین راه حل مناسب به دست آورد تا در مواقع لزوم از قابلیت جایگزینی این راه حل‌ها به جای بهترین ترکیب استفاده نماید. همچنین فیلتر نمودن داده‌ها قبل ازایجاد ترکیب در داده‌هایی با مقیاس بزرگ، مجموعه سرویس‌های انتخابی را کاهش می‌دهد. بنابراین نتایج حاصل از تحلیل و ارزیابی روش پیشنهادی، بهینه سازی مطلوبی در زمان اجرا و مصرف حافظه نمایان می‌سازد. رویکرد این تحقیق در تمامی مؤسسات و سازمان‌هایی که به ارائه خدمات خود از طریق وب سرویس می‌پردازند، بسیار مؤثر و کارآمد می‌باشد. بدیهی است استفاده از این روش می‌تواند با سرعت و کیفیت بهینه‌ای پاسخ لازم برای در خواست و پرس و جوی کاربر را فراهم نماید.

 

کلیدواژه‌ها