معمار ی توزیع شده مبتنی بر اینترنت اشیاء برای ردیابی وسایل نقلیه با استفاده از تکنولوژی RFID

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد شرکت مخابرات ایران

2 استادیار دانشکده مهندسی و علوم کامپیوتر، دانشگاه شهید بهشتی

3 استادیار دانشکده علوم ریاضی، دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

اینترنت اشیاء یک بستر ارتباطی جدید در جهت برقراری ارتباط بین اشیاء هوشمند می باشد. معرفی این بستر موجب شده است تا امکانات جدیدی برای حل مسائلی همچون تعیین مکان و ردیابی وسایل نقلیه در سطح یک شهر، منطقه یا کشور فراهم گردد. به عنوان مثال، یک شرکت ممکن است بخواهد به‏ طور مداوم وسایل نقلیه خود را ردیابی کند. در این مقاله راهکاری با نام DRVTS پیشنهاد شده است که تحت حمایت شبکه های همتا به همتا، وسایل نقلیه دارای برچسب RFID را با پروتکل های آدرس دهی اینترنت تلفیق نموده است. این راهکار مبتنی بر تکنولوژی RFID و شبکه همپوشانی Chord است. به این ترتیب به شبکه های RFID اجازه می دهد که بخشی از شبکه های قابل پذیرش تحت محیط اینترنت اشیاء باشند. ارائه یک زمان بلادرنگ برای ردیابی یک وسیله نقلیه و مقیاس پذیر بودن راهکار از نظر تعداد خودرو ها از مهمترین چالش هایی است که در این پژوهش به آن پرداخته شده است. از مزایای مهم این راهکار پائین بودن زمان تاخیر عملیات ردیابی یک وسیله نقلیه و بالا بودن میزان موفقیت درخواست ردیابی یک وسیله نقلیه تحت آزمایش مقیاس پذیری می باشد.

 

کلیدواژه‌ها