بهبود معماری خودالتیامی در معماری سرویس‌گرا با استفاده از منطق فازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری سیستمهای نرم افزاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

2 دانشیار دانشکده مهندسی و علوم کامپیوتر دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

در سالهای اخیر سیستم‌های نرم‌افزاری خود تطبیق مورد توجه قابل ملاحظه‌ای قرار گرفته است. یکی از فنون خود تطبیقی، خودالتیامی است به گونه‌ای‌ که سیستم در صورت بیرون رفتن از وضعیت سرویس‌دهی بر اثر بروز اشکال، نقص یا خطا، بدون دخالت انسان خود را ترمیم نموده و به وضعیت عادی بر می‌گردد. در روش-های ارائه شده‌ی قبلی غالبا سیستم منتظر خرابی می‌شد و بعد خرابی اقدام به التیام می‌نمود. در روش ارائه شده در این مقاله یک معماری پیشگویانه در نظر گرفته شده است که قبل از اتفاق افتادن خرابی اقدام به بررسی و رفع عوامل ایجاد خرابی می‌کند. در این مقاله یک معماری مبتنی بر فازی برای خودالتیامی نرم‌افزار در معماری سرویس‌گرا ارائه می شود. معماری ارائه شده به صورت لایه‌ای است و از سه بخش اصلی، شامل بخش سرویس‌گرا، میان‌افزار ارتباطی و بخش خودالتیامی تشکیل شده است. ارزیابی معماری پیشنهادی در یک مطالعه موردی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. نتایج بدست آمده نشان می دهد که معماری پیشنهادی اثرات قابل ملاحظه ای در خودالتیامی و ترمیم سیستم‌های نرم‌افزاری داشته به طوری که نسبت به سیستمی که از این معماری استفاده نمی‌کند به طور متوسط حدود 21.5 درصد تعداد خرابی‌های اتفاق افتاده کاهش داشته است.

 

کلیدواژه‌ها