طراحی کمپرسورهای 4به2 و 5به2 با توان مصرفی پایین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات دانشگاه صنعتی امیرکبیر ـ تهران- ایران

2 استادیار دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات دانشگاه آزاد واحد پرند ـ پرندـ ایران

3 استادیار دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات دانشگاه صنعتی امیرکبیر ـ تهران ـ ایران

چکیده

امروزه ضرب کننده ها به طور گسترده ای در ریز پردازنده ها، پردازش سیگنال و خیلی از الگوریتم های رمز نگاری مورد استفاده قرار میگیرند. همچنین ضرب‌کننده در بعضی از مدارهای حسابی بیشترین توان مصرفی، تاخیر و مساحت اشغالی را در بر می‌گیرند که این امر سبب اهمیت ضرب کننده می‌شود. علاوه براین کمپرسور ها مهم‌ترن بلاک در تولید ضرب‌کننده‌ها هستند. در این مقاله، معماری جدیدی برای دو کمپرسور 4 به 2 و 5به 2 با توان مصرفی پایین با استفاده از XOR سه ورودی طراحی شده است. طرح های پیشنهادی با استفاده از نرم افزار HSPICE و با استفاده از مدل CMOS در ابعاد 32 نانومتر و در فرکانس کاری 1 گیگاهرتز با ولتاژ 1 ولت شبیه سازی شده است. نتایج حاصل از شبیه سازی با بهترین طرح های موجود مقایسه شده اند که نشان می‌دهد کمپرسورهای پیشنهادی در زمینه توان مصرفی و PDP بهبود داشته اند. کمپرسور 4 به 2 پیشنهادی 43.6 درصد توان مصرفی و 4.1 درصد PDP را نسبت به کمپرسورهای موجود بهبود می‌بخشد، همچنین طرح پیشنهادی برای کمپرسور 5به 2 توان مصرفی را 73.8 درصد و PDP را به میزان 29.2 درصد نسبت به طرح های مشابه موجود بهبود می‌دهد.

 

کلیدواژه‌ها