مروری بر واسط‌های مغز رایانه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم کامپیوتر، دانشکدۀ ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر، پردیس علوم، دانشگاه تهران

2 دانشیار، دانشکدۀ ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر، پردیس علوم، دانشگاه تهران

چکیده

در این مقاله، مروری بر واسط‌های مغز رایانه و بخش‌های مختلف آن ارائه می‌گردد. واسط‌های مغز رایانه با هدف دستیابی به یک راه ارتباطی بین مغز و یک دستگاه خارجی طراحی می‌شوند به گونه‌ای که کاربر آن بتواند بدون نیاز به هیچ یک از اندام بدن و تنها با استفاده از مغز خود یک دستگاه بیرونی را کنترل نماید. طراحی این واسط‌ها نیازمند به شناخت مغز و پدید‌ه‌های نروفیزیولوژیکی که در هنگام انجام فعالیت‌های مغزی مختلف رخ می‌دهند، می‌باشد. همچنین به ابزار‌های قوی برای دریافت سیگنال از مغز و پردازش آن‌ها نیاز دارد. هدف از پردازش سیگنال‌های دریافتی از مغز، دستیابی به دستوراتی است که کاربر قصد صدور آن‌ها به دستگاه خارجی را دارد. واسط‌های مغز رایانه دارای کاربرد‌های فراوانی هستند که مهمترین آن‌ها دستیابی به ابزاری برای کمک به بیمارانی است که هیچ راه ارتباطی با دنیای بیرون ندارند.

 

کلیدواژه‌ها