تحلیل و پردازش سیگنال به کمک روش‌های زمان-فرکانس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، آزمایشگاه پردازش تصویر و داده کاوی ـ دانشگاه صنعتی شاهرودـ شاهرودـ ایران

2 استاد، آزمایشگاه پردازش تصویر و داده کاوی ـ دانشگاه صنعتی شاهرودـ شاهرودـ ایران

چکیده

در مقاله حاضر مروری بر روش‌های تحلیل و پردازش زمان-فرکانس سیگنال با تأکید بر بهبود توزیع‌های زمان-فرکانس انجام می‌گیرد. نمایش سیگنال در حوزه فرکانس بدلیل عدم توانایی بازنمایی تغییرات فرکانسی در طول زمان، برای تحلیل سیگنال‌های غیرایستا کارآمدی لازم را ندارد؛ در نتیجه نیاز به یک توزیع با توانایی بازنمایی تغییرات فرکانسی نسبت به زمان وجود دارد. توزیع‌های زمان-فرکانس به خوبی این تغییرات سیگنال‌ها را نشان می‌دهند. در این مقاله، ضرورت استفاده از تحلیل و پردازش زمان-فرکانس مورد بررسی قرار گرفته است. روش‌های پایه تحلیل و پردازش زمان-فرکانس سیگنال دارای ویژگی‌ها و محدودیت‌هایی هست؛ و شناخت دقیق‌تر آن‌ها می‌تواند: 1) هدف آینده این حوزه دانش را تعیین نماید، و 2) کاربردهای آن را در حوزه‌های مختلف مهندسی مشخص سازد. در منابع علمی موجود به دو ویژگی رزولوشن توام فرکانسی و زمانی، و عدم وجود عبارات متقاطع توجه زیادی شده است. در این مقاله، به سنجش فشرده توزیع زمان-فرکانس سیگنال به عنوان یکی از موضوعات جدید و پیشرفته در حوزه تحلیل زمان-فرکانس سیگنال پرداخته شده است. سنجش فشرده روش‌های زمان-فرکانس سیگنال باعث کاهش عبارات متقاطع و کاهش حساسیت روش‌ها به نویز می‌شود. همچنین در بخش پایانی مقاله، معیارهای ارزیابی توزیع‌های زمان-فرکانس سیگنال مورد بررسی قرار می‌گیرند.

 

کلیدواژه‌ها