ارائه روشی جهت کشف وب سرویس معنایی بر مبنای مفاهیم و ویژگی های مفاهیم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد گروه مهندسی نرم افزار موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی اهواز، خوزستان

2 عضو باشگاه پژوهشگران و نخبگان جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان، اصفهان استادیار گروه مهندسی نرم افزار دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول، خوزستان

3 مربی گروه مهندسی نرم افزار، موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی اهواز، خوزستان

چکیده

افزایش روز افزون تعداد وب سرویس‌ها و رشد انفجاری دانش در دسترس www باعث شده است که راهکارهای فراوانی در جهت کشف وب سرویس که یکی از مهمترین چالش‌های اصلی حوزه وب سرویس می‌باشد مطرح گردد. راهکارهایی که تاکنون در محافل تحقیقاتی مطرح گردیده است به علت محدود بودن پارامترهایی که در جهت کشف وب سرویس در نظر گرفته می‌شوند مانند راهکارهایی که تنها به مقایسه ورودی و خروجی می‌پردازند دارای دقت کمی می‌باشند که این امر باعث می‌گردد در خواست های بازگردانده شده به کاربر نتوانند بطور شایسته نیازهای کاربر را پوشش دهند. الگوریتم ارائه شده در این پژوهش علاوه بر در نظر گرفتن ورودی و خروجی پارامترهای دیگر مانند مفاهیم و ویژگی‌های مفاهیم را نیز در نظر می‌گیرند که این امر باعث می‌گردد که فرآیند کشف سرویس با جزئیات بیشتر و در نتیجه دقت بیشتری همراه باشد و برای اثبات آن نیز با سه الگوریتم دیگر مقایسه می‌گردد. همچنین در این پژوهش سعی شده است که علاوه بر درجات تطبیق دیگری که در کارهای پیشین مطرح گردیده درجه تطبیق substitute که می‌تواند سرویس‌هایی را به کاربر پیشنهاد کند که حتی اگر شباهت زیادی به درخواست کاربر نداشت ولیکن به عنوان مکمل درخواست کاربر به کاربر پیشنهاد گردد. کارایی و میزان دقت الگوریتم ارائه شده بوسیله نسخه سوم مجموعه داده OWLS-TC ارزیابی و با سه الگوریتم کشف سرویس مقایسه شده است، که دارای دقت بالایی می باشد. الگوریتم ارائه شده در این پژوهش توانسته است با ترکیب مقایسه میان مفاهیم و ویژگی‌های آن‌ها و همچنین امتیازدهی به سرویس‌ها و رتبه‌بندی آن‌ها در مجموعه‌های درجات تطبیق،گامی در راستای افزایش میزان دقت در کشف سرویس‌ها و همچنین با ارائه درجه تطبیق جدیدی با نام جایگزین گامی در راستای بهبود فرآیند کشف برداشته باشد.

 

کلیدواژه‌ها