بررسی کاربردی شبکه عصبی پالس همراه در پردازش تصویر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد هوش مصنوعی، مجتمع فناوری اطلاعات، ارتباطات و امنیت، دانشگاه صنعتی مالکاشتر، تهران

2 کارشناس ارشد مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی شریف، تهران

چکیده

شبکه عصبی پالس همراه موضوع تحقیقاتی مورد توجه در زمینه‌ی هوش مصنوعی است. این شبکه در الگوریتم‌های برنامه‌های مختلف مانند قطعه‌بندی، افزایش، همجوشی، استخراج ویژگی، تشخیص لبه، برطرف کردن نویز، تشخیص الگو، رمزگشایی، نازک شدن تصویر و... استفاده شده است. شبکه عصبی پالس همراه از قشر بینایی پستانداران الهام گرفته‌است و با توجه به خروجی همزمان پالس آن، آستانه قابل تنظیم و کنترل پارامترهای دیگر منحصر به فرد از دیگر شبکه‌های عصبی است. شبکه‌های عصبی پالس همراه دارای ویژگی‌های قابل توجهی برای پردازش تصویر و عملکرد بالقوه‌ای در قطعه‌بندی تصویر است. با این حال دقت و صحت کار شبکه بستگی زیادی به مقادیر پارامترهای شبکه دارد. دو ویژگی اساسی شبکه، استفاده از پالس و مکانیسم ساده حوزه‌ی ارتباطی اتصال آن است. شبکه عصبی پالس همراه مدولاسیونی نامتقارن از یک ورودی به نورون‌های دیگر است. در این شبکه انتخاب یک جفت نورون تعدیلی به جای یک جفت نورون افزودنی سبب فعال شدن یک نورون با ورودی اولیه توسط یک جفت ورودی است که این امر یکی از ویژگی‌های مهم در پردازش تصویر است. در این مقاله به معرفی این شبکه عصبی و برخی کاربردهای آن در پردازش تصویر پرداخته شده‌است.

 

کلیدواژه‌ها