بررسی معیارهای ارزیابی کارایی محیط‌های محاسبات ابری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه کامپیوتر، دانشکده مهندسی فناوری اطلاعات و ارتباطات، دانشگاه جامع امام حسین )ع( تهران، ایران

2 استادیار، گروه کامپیوتر، دانشکده مهندسی فناوری اطلاعات و ارتباطات، دانشگاه جامع امام حسین )ع(، تهران، ایران

چکیده

گسترش موفق محاسبات ابری در سال‌های اخیر موجب شده است که نیاز به ارزیابی ابرها به یک واقعیت غیرقابل‌انکار تبدیل شود اما به دلیل پیچیدگی محیط ابر، ارزیابی عملکرد آن با دشواری‌هایی همراه است. برای غلبه بر این دشواری‌ها باید روش‌های اختصاصی برای ارزیابی عملکرد هر ابر با توجه به قابلیت‌های آن ابر و اهداف ارائه‌دهندگان سرویس‌های آن توسعه داده شود. عدم توجه به کارایی محاسبات ابری موجب پایین بودن بهره ابر خواهد بود که یکی از چالش‌های اصلی این حوزه تلقی می‌شود. در این مقاله روش‌های متنوع و مهم ارزیابی عملکرد ابر را مورد بررسی قراردادیم و مشخص کرده‌ایم کدام روش برای چه ابری مناسب است، چه معیارهایی برای ارزیابی استفاده می‌شود و هر روش چه مزایایی دارد تا بدین ترتیب ارائه‌دهندگان ابر بتوانند روش مناسب برای ارزیابی عملکرد ابر خود را انتخاب کنند.

 

کلیدواژه‌ها